PROJEKTY KONCEPCYJNE:

Koncepcje - w technologii VR 360 zobacz przykłady naszych prac VR

Projekt zagospodarowania działki- wyliczenie chłonności inwestycyjnej w celu zdecydowania o dalszych etapach. Sprawdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków zabudowy.

PROJEKTY BUDOWLANE:

Załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny z obliczeniami statycznymi, uzgodnienia projektu (sanepid, BHP, ppoż) projekty branżowe (sanitarne, elektryczne, drogowe), charakterystyka energetyczna, projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTY WYKONAWCZE:

Projekt wykonywany po projekcie budowlanym, przed rozpoczęciem prac na budowie. Na podstawie tego dokumentu możliwe są dokładne wyceny prac budowlanych przez wykonawców. Projekt budowlany jest bardziej szczegółowy niż projekt budowlany i drukowany najczęściej w skali 1:50, aby wykonawcy mogli używać rysunków na budowie.

KIEROWNIK BUDOWY

Usługa prowadzenia dziennika budowy i kierowania budową, sprawdzanie budowy z projektem i wykonawców. Po zakończeniu budowy wykonujemy dokumentację powykonawczą, która umożliwia odbiór obiektu budowlanego w Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanym.

Wykonujemy zdjęcia VR z placu budowy, zobacz przykładowe zdjęcia VR

SPRAWY URZĘDOWE

Usługa kompleksowej obsługi inwestycji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów i załączników formalno prawnych.

PROJEKTY WNĘTRZ

Kompleksowo od koncepcji w technologi VR po projekt wykonawczy i nadzór autorski. Wybieramy wszystkie materiały budowlane oraz dodatki do wnętrz.

WIZUALIZACJE

Fotorealistyczne wizualizacje na cele marketingowe lub na użytek osobisty

WLS ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE